parallax background
 

Producentem jachtu 2020 jest gdyńska firma PRO-AIR. To zespół inżynierów-pasjonatów, oferujących swoje doświadczenie z zakresu automatyki, programowania i zarządzania. Razem tworzą firmę zajmującą się projektowaniem, instalowaniem, wykonywaniem pomiarów technicznych oraz serwisowaniem instalacji.

PRO-AIR specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji inwestycji budowlanych. Inwestycje realizuje kompleksowo bądź też realizuje poszczególne zadania na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

PRO-AIR zatrudnia wykwalifikowany personel techniczny w różnych specjalnościach, w tym m.in.: elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej, IT, instalacyjnej, technologicznej, konstrukcyjno-budowlanej, mechanicznej, itd. Załogę firmy stanowią ponadto inżynierowie projektu, automatycy, programiści oraz cały personel niezbędny do zarządzania realizacją inwestycji.

Firma PRO-AIR prowadzi Dział Projektów Morskich, który zajmuje się budową i wyposażaniem jachtów i urządzeń, projektowaniem oraz kosztorysowaniem instalacji związanych z okrętownictwem, aparatury wspomagającej efekty nauczania żeglarstwa i bezpieczeństwa żeglugi.

W ramach Działu Projektów Morskich udało się tu stworzyć – pierwszy w Polsce – symulator żeglarski oraz wdrożyć własny system lokalizacji jachtów na morzu - tracking. Symulator żeglarski wspomaga naukę żeglowania, szczególnie najmłodszych, będąc połączeniem nauki i zabawy. System lokalizacji jachtów wykorzystywany jest przez żeglarzy głównie w regatach.

Jacht 2020 to najnowsze dzieło PRO-AIR. Prezent dla polskich żeglarzy.

 
Firma PRO-AIR prowadzi ścisłą współpracę z najważniejszymi środowiskami żeglarskimi w Polsce polegającą na obopólnej wymianie doświadczeń i wzajemnym wsparciu prowadzonych projektów.
Oferta